Smart Sustainability and Democracy

KS, the Norwegian Association of Local and Regional Authorities, invites you to a special session for Norwegian Mayors, Councillors and Smart City Managers from municipalities.
Note: This session is in Norwegian

Smarte byer og (lokal)samfunn sees nå direkte i sammenheng med FNs bærekraftsmål. Flere snakker om «smart bærekraft», og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nettopp tydeliggjort at bærekraftmålene skal bli en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner. Tematikken på dette seminaret vil derfor dreie seg om hvordan kommuner kan jobbe politisk, ledelsesmessig og faglig med å realisere bærekraftsmålene, og bl.a demokrati og innbyggerinvolvering vil stå sentralt.

Målgrupper: ordførere, rådmenn og smartbyansvarlige i kommunene

(Arrangementet krever ikke påmelding i forkant)

Program

Kl 14:00 Del 1:

Kl 14:45 Del 2: "Pitch" fra arbeidsgruppe i "Smartbyene"

 • a) Mobilitet
  med: Martin Vik, Halden kommune

  b) Åpne data
  med: Terje Rygh, Stavanger kommune

  c) Innbyggerinvolvering og nærdemokrati
     i. Consulplattformen som verktøy (digital plattform for involvering)
          med: Øyvind Tanum og Kristin Solhaug Næss, Trondheim kommune
      II. Pådriv - involvering i stedsutvikling i partnerskap
          med: Thomas Bermann, SoCentral

  d) Rammeverk for helhetlig gjennomføring av bærekraftsmålene
  med: Kristain Mjøen, Trondheim kommune og Geir Graff, Asker kommune
         
  e) Smartby--veikartet: en plattform for samskaping, innovasjon og verdiskaping
  med: Malin Koch Hansen, DOGA

Pause

Kl 15:30 Del 3: Fordypning i temaer - workshop

Date:
24 September
Time:
14:00 - 17:00
Location:
Lysefjord A, ground floor conference centre
Session Chair:
Therese Sivertsen
Co-organiser:
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Co-organisers

Exhibitors

No items found.

Henrik Finsrud

Innovation Manager, KS

Therese Sivertsen

Special Advisor, KS

Frode Fjeldsbø

Mayor of Gjesdal Municipality

Morten Wolden

Councillor, Trondheim Municipality

Martin Vik

Service Centre Manager, Halden kommune

Terje Rygh

Advisor, Smart City Stavanger, Stavanger Municipality

Øyvind Tanum

Head of Smart City, Trondheim Municipality

Kristin Solhaug Næss

Advisor, Citizen Participation at Trondheim Municipality

Thomas Berman

Co-Founder and Social Innovator, SoCentral

Kristian Mjøen

Project Manager University City 3.0, Trondheim Municipality

Malin Koch Hansen

Project Manager, DOGA