ROGALAND i miniatyr er et start-up-selskap som tar sikte på å åpne et opplevelsessenter i Rogaland innen 3-5 år. Et kultursenter der hele Rogaland er samlet under ett tak i en samling av interaktive miniatyrmodeller av regionale attraksjoner, signalbygg, museer, hendelser, naturperler og industrihistorier. Teknologi blir en viktig del av dette bærekraftige senteret der målet er å stille ut attraksjoner fra alle kommunene i Rogaland tilknyttet en interaktivitet, og i tilpasset skala, alt fra modelljernbane- til lekehytte-størrelse. Et innovativt samarbeid på tvers av forskjellige faggrupper og kommuner.

Go to website